Vergoeding & Tarieven

Contractering

Voor kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten wordt de zorg 100% vergoed door de gemeenten:

Regio Utrecht-West:
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Montfoort
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente De Ronde Venen


Regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU):
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente Bunnik
 • Gemeente Zeist
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Wijk bij Duurstede

Daarnaast is medicamenteuze behandeling mogelijk indien u in behandeling bent bij de partijen waarmee wij een onderaannemerschap gesloten hebben: Psychologenpraktijk Perspectief, en de IJsselgroep. Indien u niet woont in een gecontracteerde gemeente is het mogelijk om ongecontracteerde zorg af te nemen. Deze kosten komen dan voor eigen rekening en worden niet vergoed. U kunt de tarieven hiervoor onderaan de pagina vinden.

Geen contract, toch vergoeding

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Als u niet binnen de gebieden woont waarmee Twig | Youth Clinics een contract zal sluiten, betekent dat niet automatisch dat u de zorg (geheel) zelf moet betalen. U kunt namelijk een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor jeugdhulp binnen de Jeugd-GGZ. Dat is geregeld in de Jeugdwet. U kunt daarmee zelf jeugdhulp voor uw kind inkopen als uw kind dat nodig heeft. Uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente stelt dat vast. De gemeente betaalt het PGB. In de praktijk houdt dit in dat Twig | Youth Clinics naar u factureert en dat u de factureren bij de gemeente indient.

NB: Neem altijd van tevoren contact op met de gemeente om na te gaan of, en in hoeverre de zorg vergoed wordt. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen.

Zie ook de locale website van uw gemeente (klik hier) &

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
persoonsgebonden-budget-pgb/vraag-en-antwoord/
verschil-pgb-zorg-natura


Kosten voor medicatie die u via de apotheek verstrekt krijgt, dient u rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Verwijsbrief

Wilt u gebruik maken van vergoede zorg bij Twig | Youth Clinics? Vraag dan een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of van het sociaal wijkteam. Ook als u de zorg wilt betalen uit een PGB. Laat in de verwijsbrief vermelden of het een verwijzing naar de basis- of specialistsche GGZ betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis. Bij voorkeur is deze verwijzing gericht aan Twig | Youth Clinics. Het is van belang dat u deze verwijsbrief heeft voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Aanvraag PGB

Daarna kunt u bij uw gemeente een PGB aanvragen. U moet dan wel aangeven waarom u uw zorg voor uw kind zelf wilt inkopen. Reden kunnen bijvoorbeeld zijn het recht op vrije keuze van een behandelaar, het vertrouwen in de behandelaar of het gebrek aan een wachtlijst.


Tarieven 2023

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Alle prijzen zijn inclusief indirecte (administratieve) tijd. Denk hierbij aan zaken zoals inschrijving, het opstellen van zorgovereenkomsten en behandelplannen, voorbereidingstijd en verslaglegging van consulten.
Screeningsgesprek € 138,75 Telefonisch: 25 minuten direct
(Wordt alleen in rekening gebracht indien daadwerkelijk een hulpverleningstraject gestart wordt)

Eerste medicatieconsult € 508,75 Face-to-face: eenmalig 60 minuten direct, incl. voorbereidings- en uitwerktijd
Kinderpsychiatrisch onderzoek € 740 Face-to-face: eenmalig 75 minuten direct, incl. voorbereidings- en uitwerktijd
Medicatiecontrole € 92,50 Face-to-face: 25 minuten direct, incl. verslaglegging
Medicatiecontrole € 46,25 Telefonisch / videobellen: 10 minuten direct, incl. verslaglegging
E-mailconsult € 15,42 E-mail: per 5 minuten directe tijd, incl. verslaglegging
Overige afspraken psychiater € 185 Face-to-face / videobellen: per 50 minuten direct, incl. verslaglegging
Overleg met derden € 15,42 Per 5 minuten directe tijd, incl. verslaglegging
Reiskosten* € 5 Per 5 minuten
Opstellen reisverklaringen (Schengen- of Engelstalige verklaring) € 46,25 Per stuk
Zorgcoördinatie, herhaalrecepten, overige verslaglegging € 15,42 Per 5 minuten* Reiskosten: slechts in uitzonderlijke gevallen bij overleg met derden buiten de instelling.
over twig     onze aanpak     vergoeding     verwijzers    
Vragen? Bel ons op:
0348 788 108.
Of mail naar info@twigyouthclinics.com

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00
Vergoeding & Tarieven
Contractering

Voor kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten wordt de zorg 100% vergoed door de gemeenten:

Regio Utrecht-West:
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Montfoort
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente De Ronde Venen


Regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU):
 • Gemeente De Bilt
 • Gemeente Bunnik
 • Gemeente Zeist
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Gemeente Wijk bij Duurstede

Daarnaast is medicamenteuze behandeling mogelijk indien u in behandeling bent bij de partijen waarmee wij een onderaannemerschap gesloten hebben: Psychologenpraktijk Perspectief, en de IJsselgroep. Indien u niet woont in een gecontracteerde gemeente is het mogelijk om ongecontracteerde zorg af te nemen. Deze kosten komen dan voor eigen rekening en worden niet vergoed. U kunt de tarieven hiervoor onderaan de pagina vinden.

Geen contract, toch vergoeding

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Als u niet binnen de gebieden woont waarmee Twig | Youth Clinics een contract zal sluiten, betekent dat niet automatisch dat u de zorg (geheel) zelf moet betalen. U kunt namelijk een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor jeugdhulp binnen de Jeugd-GGZ. Dat is geregeld in de Jeugdwet. U kunt daarmee zelf jeugdhulp voor uw kind inkopen als uw kind dat nodig heeft. Uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente stelt dat vast. De gemeente betaalt het PGB. In de praktijk houdt dit in dat Twig | Youth Clinics naar u factureert en dat u de factureren bij de gemeente indient.

NB: Neem altijd van tevoren contact op met de gemeente om na te gaan of, en in hoeverre de zorg vergoed wordt. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen.

Zie ook de locale website van uw gemeente (klik hier) &

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura

Kosten voor medicatie die u via de apotheek verstrekt krijgt, dient u rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Verwijsbrief

Wilt u gebruik maken van vergoede zorg bij Twig | Youth Clinics? Vraag dan een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of van het sociaal wijkteam. Ook als u de zorg wilt betalen uit een PGB. Laat in de verwijsbrief vermelden of het een verwijzing naar de basis- of specialistsche GGZ betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis. Bij voorkeur is deze verwijzing gericht aan Twig | Youth Clinics. Het is van belang dat u deze verwijsbrief heeft voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Aanvraag PGB

Daarna kunt u bij uw gemeente een PGB aanvragen. U moet dan wel aangeven waarom u uw zorg voor uw kind zelf wilt inkopen. Reden kunnen bijvoorbeeld zijn het recht op vrije keuze van een behandelaar, het vertrouwen in de behandelaar of het gebrek aan een wachtlijst.
Tarieven 2023

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Alle prijzen zijn inclusief indirecte (administratieve) tijd. Denk hierbij aan zaken zoals inschrijving, het opstellen van zorgovereenkomsten en behandelplannen, voorbereidingstijd en verslaglegging van consulten.
Screeningsgesprek € 138,75 Telefonisch: 25 minuten direct, incl. voorbereids- en uitwerktijd
(Wordt alleen in rekening gebracht indien daadwerkelijk een hulpverleningstraject gestart wordt)

Eerste medicatieconsult € 508,75 Face-to-face: eenmalig 60 minuten direct, incl. voorbereidings- en uitwerktijd
Kinderpsychiatrisch onderzoek € 740 Face-to-face: eenmalig 75 minuten direct, incl. voorbereidings- en uitwerktijd
Medicatiecontrole € 92,50 Face-to-face: 25 minuten direct, incl. verslaglegging
Medicatiecontrole € 46,25 Telefonisch / videobellen: 10 minuten direct, incl. verslaglegging
E-mailconsult € 15,42 E-mail: per 5 minuten directe tijd, incl. verslaglegging
Overige afspraken psychiater € 185 Face-to-face / videobellen: per 50 minuten direct, incl. verslaglegging
Overleg met derden € 15,42 Per 5 minuten directe tijd, incl. verslaglegging
Reiskosten € 5 Per 5 minuten
Reisverklaring (Schengen- of Engelstalige verklaring) € 46,25 Per stuk
Zorgcoördinatie, herhaalrecepten, overige verslaglegging € 15,42 Per 5 minuten

* Reiskosten: slechts in uitzonderlijke gevallen bij overleg met derden buiten de instelling.