Waar kunnen we je bij helpen?

We bieden zowel diagnostiek als behandeling en kunnen je helpen
als je tussen de 6 en 18 jaar bent, en je hebt last van:
 • Somberheid
 • Angst voor mensen, situaties
  of dingen
 • Paniekaanvallen of lichamelijke
  klachten door stress
 • Dwangklachten of tics
 • Nergens zin in hebben
  of plezier uit halen
 • Weinig energie hebben
 • Overgevoelig zijn voor prikkels
  zoals geluid, aanraking en licht
 • Concentratieproblemen
 • Lichamelijk onrustig zijn
  of impulsief zijn
 • Moeite met sociale relaties
 • Je hebt iets naars meegemaakt
  en denkt daar veel aan
 • Je ziet beelden of hebt
  nachtmerries na een trauma
 • Lichamelijke klachten die niet
  medisch te verklaren zijn
 • Negatief denken over hoe je
  bent, of hoe je doet
 • Moeite om op jezelf, anderen,
  of de wereld te vertrouwen
 • Je jezelf pijn doet, bijvoorbeeld
  door jezelf te snijden
 • Je doodsgedachten hebt
 • Je dwangmatig gedachten hebt,
  of dwanghandelingen uitvoert
 • Je jezelf opzettelijk uithongert
  of opzettelijk braakt of laxeert
 • Je eetbuien hebt waarna
  je je schuldig voelt
 • Je (negatieve) stemmen hoort
  die er niet zijn (hallucinaties)

Of eerder een diagnose gesteld is, zoals:
 • Depressie
 • ADHD
 • Autismespectrum stoornis
 • Gedragsstoornissen
 • Opvoedproblemen
 • Angststoornis
 • PTSS
 • Traumagerelateerde klachten
 • SOLK
 • Negatief zelfbeeld
 • Slaapproblemen
 • OCD
 • Ticstoornis
 • Anorexia
 • Boulimia
 • PTSS
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Emotieregulatieproblemen
Klachten die wij niet behandelen:
 • Gedwongen behandeling
  i.h.k.v. de WvGGZ
 • Behandeling binnen een
  forensisch kader
 • Zeer agressief of delinquent gedrag
 • Ernstig alcohol- of
  drugsmisbruik
 • Ernstige eetstoornissen met
  lichamelijke dreiging
 • Verstandelijke handicap
 • Specifieke voorbereiding op
  genderbevestigende chirurgie

Behandeling

 • Uitleg (psycho-educatie)
 • Leefstijlaanpssingen
 • Omgevingsaanpassingen
 • Ouderbegeleiding
 • E-Health modules
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychotherapie
 • EMDR en andere
  traumabehandelmethodieken
 • Systeemtherapie
 • Medicatie
over twig     onze aanpak     vergoeding     verwijzers    
Vragen? Bel ons op:
0348 788 108.
Of mail naar info@twigyouthclinics.com

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00
Waar kunnen we je bij helpen?

We bieden zowel diagnostiek als behandeling en kunnen je helpen
als je tussen de 6 en 18 jaar bent, en je hebt last van:
 • Somberheid
 • Angst voor mensen,
  situaties of dingen
 • Paniekaanvallen of lichamelijke
  klachten door stress
 • Dwangklachten of tics
 • Nergens zin in hebben
 • Nergens plezier uit halen
 • Weinig energie hebben
 • Overgevoelig zijn voor prikkels
 • Concentratieproblemen
 • Lichamelijk onrustig zijn
 • Impulsief zijn
 • Moeite met sociale contacten
 • Veel denken aan een
  nare gebeurtenis uit het verleden
 • Je ziet beelden of hebt
  nachtmerries na een trauma
 • Lichamelijke klachten die niet
  medisch te verklaren zijn
 • Negatief denken over hoe
  je bent, of hoe je doet
 • Moeite om op jezelf, anderen, of
  de wereld te vertrouwen
 • Je jezelf pijn doet, bijvoorbeeld
  door jezelf te snijden
 • Je doodsgedachten hebt
 • Je dwangmatig gedachten hebt,
  of dwanghandelingen uitvoert
 • Je jezelf opzettelijk uithongert
  of opzettelijk braakt of laxeert
 • Je eetbuien hebt waarna je
  je schuldig voelt
 • Je (negatieve) stemmen hoort
  die er niet zijn (hallucinaties)

Of eerder een diagnose gesteld is, zoals:
 • Depressie
 • ADHD
 • Autismespectrum stoornis
 • Gedragsstoornissen
 • Opvoedproblemen
 • Angststoornis
 • PTSS
 • Traumagerelateerde klachten
 • SOLK
 • Negatief zelfbeeld
 • Slaapproblemen
 • OCD
 • Ticstoornis
 • Anorexia
 • Boulimia
 • PTSS
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Emotieregulatieproblemen
Klachten die wij niet behandelen:
 • Gedwongen behandeling
  i.h.k.v. de WvGGZ
 • Behandeling binnen een
  forensisch kader
 • Zeer agressief of delinquent gedrag
 • Ernstig alcohol- of
  drugsmisbruik
 • Ernstige eetstoornissen met
  lichamelijke dreiging
 • Verstandelijke handicap
 • Specifieke voorbereiding op
  genderbevestigende chirurgie


Behandeling

 • Uitleg (psycho-educatie)
 • Leefstijlaanpssingen
 • Omgevingsaanpassingen
 • Ouderbegeleiding
 • E-Health modules
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Psychotherapie
 • EMDR en andere
  traumabehandelmethodieken
 • Systeemtherapie
 • Medicatie