Vergoeding & Tarieven

Contractering

Voor kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten wordt de zorg 100% vergoed door de gemeenten:

Regio Utrecht-West:
  • Gemeente Woerden
  • Gemeente Montfoort
  • Gemeente Oudewater
  • Gemeente De Ronde Venen


Regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU):
  • Gemeente De Bilt
  • Gemeente Bunnik
  • Gemeente Zeist
  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Gemeente Wijk bij Duurstede

Daarnaast is medicamenteuze behandeling mogelijk indien u in behandeling bent bij de partijen waarmee wij een onderaannemerschap gesloten hebben: Psychologenpraktijk Perspectief, en de IJsselgroep. Indien u niet woont in een gecontracteerde gemeente is het mogelijk om ongecontracteerde zorg af te nemen. Deze kosten komen dan voor eigen rekening en worden niet vergoed. U kunt de tarieven hiervoor onderaan de pagina vinden.

Geen contract, toch vergoeding

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Als u niet binnen de gebieden woont waarmee Twig | Youth Clinics een contract zal sluiten, betekent dat niet automatisch dat u de zorg (geheel) zelf moet betalen. U kunt namelijk een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor jeugdhulp binnen de Jeugd-GGZ. Dat is geregeld in de Jeugdwet. U kunt daarmee zelf jeugdhulp voor uw kind inkopen als uw kind dat nodig heeft. Uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente stelt dat vast. De gemeente betaalt het PGB. In de praktijk houdt dit in dat Twig | Youth Clinics naar u factureert en dat u de factureren bij de gemeente indient.

NB: Neem altijd van tevoren contact op met de gemeente om na te gaan of, en in hoeverre de zorg vergoed wordt. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen.

Zie ook de locale website van uw gemeente (klik hier) &

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
persoonsgebonden-budget-pgb/vraag-en-antwoord/
verschil-pgb-zorg-natura


Kosten voor medicatie die u via de apotheek verstrekt krijgt, dient u rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Verwijsbrief

Wilt u gebruik maken van vergoede zorg bij Twig | Youth Clinics? Vraag dan een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of van het sociaal wijkteam. Ook als u de zorg wilt betalen uit een PGB. Laat in de verwijsbrief vermelden of het een verwijzing naar de basis- of specialistsche GGZ betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis. Bij voorkeur is deze verwijzing gericht aan Twig | Youth Clinics. Het is van belang dat u deze verwijsbrief heeft voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Aanvraag PGB

Daarna kunt u bij uw gemeente een PGB aanvragen. U moet dan wel aangeven waarom u uw zorg voor uw kind zelf wilt inkopen. Reden kunnen bijvoorbeeld zijn het recht op vrije keuze van een behandelaar, het vertrouwen in de behandelaar of het gebrek aan een wachtlijst.


Tarieven 2024

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Alle prijzen zijn inclusief indirecte (administratieve) tijd. Denk hierbij aan zaken zoals inschrijving, het opstellen van zorgovereenkomsten en behandelplannen, voorbereidingstijd en verslaglegging van consulten.
Hier volgt binnenkort een link naar de NZA-tarieven.
Wij werken vooralsnog contractvrij en hanteren de maximale NZA tarieven voor de verschillende beroepsgroepen.
over twig     onze aanpak     vergoeding     verwijzers    
Vragen? Bel ons op:
0348 788 108.
Of mail naar info@twigclinics.com

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00
Vergoeding & Tarieven
Vergoeding

In aanvulling op de vergoedde zorg voor kinderen en jongeren, starten wij vanaf 1 juni met zorg voor volwassenen.
De Nationale Zorg Authoriteit (NZA) heeft tarieven vastgesteld voor de verschillende typen zorg die nodig kunnen zijn.
Uw verzekeraar vergoed een bepaald percentage van dit tarief. Wij brengen het NZA-tarief in rekening. Afhankelijk van
het type polis dat u heeft, wordt de zorg deels (65%) tot geheel vergoed. Of ergens tussen de 65% en 100% Wij adviseren
u dan ook om altijd voor u zorg afneemt, te overleggen met u verzekeraar om na te gaan in welke mate de zorg in uw geval
vergoed wordt.

Contractering

Wij zullen in de komende maanden in gesprek gaan met zorgverzekeraars om contracten te sluiten voor de vergoeding van zorg.

Kosten voor medicatie die u via de apotheek verstrekt krijgt, dient u rechtstreeks in bij uw verzekeraar.

Verwijsbrief

Wilt u gebruik maken van vergoede zorg bij Twig | Clinics? Vraag dan een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist. Laat in de verwijsbrief vermelden of het een verwijzing naar de basis- of specialistsche GGZ betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V stoornis. Bij voorkeur is deze verwijzing gericht aan Twig | Clinics. Het is van belang dat u deze verwijsbrief heeft voordat het intakegesprek plaatsvindt.
Tarieven 2023

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Alle prijzen zijn inclusief indirecte (administratieve) tijd. Denk hierbij aan zaken zoals inschrijving, het opstellen van zorgovereenkomsten en behandelplannen, voorbereidingstijd en verslaglegging van consulten.

Hier volgt binnenkort een link naar de NZA-tarieven.
Wij werken vooralsnog contractvrij en hanteren de maximale NZA tarieven voor de verschillende beroepsgroepen.